سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شعر و رباعی ظهور

درود

یا امام عاشقان، این هفته نمی دانستم در رحلت پیامبرمان مویه کنم یا در سوگ پیشوای ستمدیده مان امام حسن مجتبی و یا در غربت ثامن الحجج
صاحب عزای تویی ای حاضر ناپیدای دیدگان من.
سوگشان را به شما تسلیت می گویم


آتش و یکســــــره سرگرم هیاهو شده مرد

غـــرق عطشیم و آتشـی در سینه ‌است

هرچند که انتــظارمان دیرینـــه است

هنگام اذان قنوت  دسـت خالی می گفت

امیـــــد تمام عاشقــــان آدینه استغم گرفته است دلش را که رضا گو شده مرد

 

مست مسـت است نه از باده انگور به زور                         

 زلف آشفتـــه تر از ساقه هر مو شده مرد

 

چون کویر است خجل دست قنوتش همه شب 

 بی کس و چشـــم به دست حرم او شده مرد

 

مشت او یکســـره بسته است ندارد چیزی                         

پوچ پوچ است فقط دست دلش رو شده مرد

 

شوق شرقی به خراســـان نیازش ببرد                               

 هنر عشق همین بوده غزلگو شده مرد

 

صحن عشاق همان جاست که جان می طلبد  

 بی سبب نیســت بباغ آمده خوشبو شده مرد

 

یا غریـــب الغربا حضرت عشاق مدد                  

 ورد لبهاش فقط ضامن آهو شده مرد

شاد باشیم و به شادی دیگران بیندیشیم
بدرود


ارسال شده در توسط علی مظفر

درود


باز آدینه شد و باز نگاه نگرانم را بر بلندای جاده سکوت نومید یافتم.

سکوت کردم و سکوت کردم و سکوت


هنگامه شیــون و نبــردی است بــیا

ما را غم و رنــج و کهنه دردی است بیا

بر جـــــاده انتـــظار، پیشـــانی‌ها

نومید چه دست و بغض سردی است بیا


با  این دل و دست و پای کج کافی نیست

لبیـــــک فقط موسم حج کافی نیست

مولا نخــــــورد فریب ما را ایدوست

عجل لولیـــــــک الفرج، کافی نیست! 
یخ بســـته لبان روزگاران برگرد

دردیده ما نشـــسته باران برگرد

اسب تو یراق بستــه و آماده است

امیــــد وصال سربداران برگرد

 

شاد باشیم و به شادی دیگران بیندیشیم.

بدرود


ارسال شده در توسط علی مظفر

درود


ای در تو خـــلاصه ادعای دل ما

دیدار رخت سعی و صفای دل ما

ما متهم خیـــال و دنیای غمیم

برخیــز بیا، محض رضای دل ما

***

هرجمعه دلم بپرسـد از من چه خبر؟

کی می‌رسد این قصه هجر تو به سر

گویم به دلـــــم برات شد می‌آید

چشم است به انتظار گوش است به در

***

یکدست به پیشانی و راهی مانده

یک جـاده و چشمان براهی مانده

از دورتریــــن فاصله‌ها می‌آید

تا فاصــــله‌ها فقط نگاهی مانده

شاد باشیم و به شادی دیگران بیندیشیم
بدرود


ارسال شده در توسط علی مظفر